ABOUT  REVIEWS

Reviews / Interviews

Mona Pahle Bjercke (2018)
Kulturnytt NRK P2
19.mars 2018

Una Mathiesen Gjerde (2018)
Illojal mot den markedsrettede forståelsen av kunsten. Subjekt, 6.april 2018

Else Haavik (2018)
Oslo Kommunes Kunstordning Kulturetaten 2018

Erik Jacobsen (2018)
Tegneklubben + Håkon Bleken
NRKP2 Kulturrep. Kunst
17.mars 2018

Kjetil Røed (2018)
Indre og ytre ansikter i Terje Nicolaisens portretter
No More Jokes,
Kerber Verlag 2018

Øyvind Storm Bjercke (2017)
En kunstner krysser sitt spor
Kunst for Klassekampen

Erik Jacobsen (2016)
Tegneklubben F15
NRKP2 Kulturhuset 02.05.16

Kåre Bulie (2016)
Et eget rom
D2 Magasinet 11.02.2016

Kåre Bulie (2016)
Inn i varmen
Magasinet D2 8.juli 2016

Kristian Skylstad (2014)
You Can’t Claim Benefits If You Have A Job. Interview
Norsk Kunstårbok 2014

Øyvind Storm Bjercke (2016)
De tar pulsen på maleriet
Klassekampen 15.juni 2016

Ole M Wilhelmsen (2016)
Terje Nicolaisen - 1974
thewilhelmsens.no 07.08.16

Ole M Wilhelmsen (2016)
Saturday Painter
thewilhelmsens.no 16.06.16

Torunn Liven (2016)
Tegningens politiske muligheter
Kunstkritikk 13.10.2016

Hot or Not

Vindskjeve glimt fra atelieret

Unge Melankolikeres Samfund
Kunstnerfobundet 10.2 - 6.3 2011

Line Ulekleiv
Morgenbladet, 25.februar 2011