ABOUT  REVIEWS
Vindskjeve glimt fra atelieret
Unge Melankolikeres Samfund
Kunstnerfobundet 10.2 - 6.3 2011

Line Ulekleiv
Morgenbladet, 25.februar 2011

Terje Nicolaisen skaper en sjenerøs atmosfære av roterom og idémylder på Kunstnerforbundet.

2011 tegner til å bli et gyllent år for Terje Nicolaisen. For tiden har han en stor separatutstilling på Henie Onstad Kunstsenter, og jammen dukker han ikke også opp på Kunstnerforbundet. Utstillingen her, Unge Melankolikeres Samfund, er mer konsentrert og intim enn papirarbeidene på Høvikodden. På Kunstnerforbundet vises et konglomerat av portretter på vegg, utført i blekk og akvarell på papir. Hundrevis av dem bukter seg over veggen, relativt små, uensartede i format og tett montert med ymse rammer. I tillegg finner vi enkeltarbeider som har Nicolaisens typiske kombinasjon av vimsete sjarm og intelligent konsentrasjon i samspillet mellom tekst og bilde.

Kunstnerrollen. Nicolaisen har gjort det til litt av et særmerke å konstituere fiktive organisasjoner – i dette tilfellet Unge Melankolikeres Samfund, som «kjemper for retten man som enkeltmenneske har til ikke å ha synspunkter eller intensjoner med alt man foretar seg. En fiktiv organisasjon som arbeider for retten til ikke å ville ha meninger». Denne antatt heroiske posisjonen kan synes ytterst ironisk og humoristisk, men bakom lurer også mer komplekse forestillinger om hvordan kunstneren finner seg til rette i storsamfunnets dominerende pragmatisme. Kunstnerrollen næres fortsatt av tankegods rundt kunstneren som «den andre», født under Saturn, og Nicolaisen spinner konstruktivt rundt dette. Kunstnerskapet slik det utfolder seg på atelieret, et såkalt fritt og adskilt rom, bringes inn på galleriet på en sjenerøs og tvetydig måte. Klare intensjoner og målrettet adferd sjaltes produktivt ut. Det man sitter igjen med er en rekke sketchy, men insisterende, forslag til billed- og meningsdannelse på intuitive veier.

Upretensiøst. Absurditeten i alternative visuelle og konseptuelle løsninger har vært en fast følgesvenn i Nicolaisens virke gjennom flere tiår. Den upretensiøse og skøyeraktige signaturen er umiskjennelig, ikke minst gjennom Nicolaisens innsats i Tegneklubben, som på sist høstutstilling var et absolutt høydepunkt med sin harselas over norsk kulturliv.

Nicolaisen har pønsket ut en rekke prosjekter som neppe kommer til å forlate papiret med det første. I Ibsen Tunnel Improvement, én av hans mange «proposals» fra noen år tilbake, hvor han foreslår at den triste tunnelens inngang skal smykkes med en glitrende rad lyspærer, for liksom å understreke den sære koblingen mellom døll trafikk og teaterets titteboks. Andre arbeider fremstår som en kavalkade av bad paintings, med en gebrekkelig formsans, og iscenesettelser av sosiale opptrinn som klusser til forventet adferd.

Fråden står. I Unge Melankolikeres Samfund settes portrettet i første rekke, og det er en energisk opplevelse å skli forbi mens man stirrer alle disse karakterene – ville og milde – inn i øynene. Det er et veritabelt folkehav der på veggen. Hvem er alle disse menneskene? Noen minner om en kunstner eller forfatter man har sett, og man kan ane en blanding av tilfeldige og fortolkede trekk. Koloritten er til tider fantastisk og summarisk ekspressiv og de kunsthistoriske referansene står i kø. Den lidende kunstnergestalten får et comeback i en rekke portretter titulert Syk kunstner, en stående klisjé som innpodes med en humoristisk og håpløs subjektiv visjon slik at fråden formelig står ut av munnen på de forpinte kunstnerne.

Sannferdige skisser. Portrettsjangeren er i sin natur krevende, det å fange et menneskes trekk én gang for alle, på alvor og i respekt, lar seg ikke gjennomføre med letthet. Denne innsikten gjennomsyrer alle Nicolaisens portretter, skissen blir det nærmeste man kommer, og kanskje minst like sannferdig som ethvert mekanisk avbildende fotografi. Ikke minst kommer denne overlagte kretsingen rundt forskjellige typer likhet og umiddelbarhet til syne i 10 Attempts on Haruki Murakami, en multippel fremstilling av den populære japanske forfatteren montert i en (uavsluttet) sirkel. Forholdet til litteratur, musikk, film og kunst formidles også i utstillingen gjennom lister over personlige favoritter, slik at man befinner seg i en kollegial og åpen atmosfære av roterom og brainstorming. I Dear Studio, et rørende brev til atelieret skrevet på skrivemaskin, er tilknytningen til atelieret sterk og emosjonell. Arbeidsprosessen blir avhengig av en fast og romlig tilhørighet. Det er i dette spennet mellom en uglesett følsomhet og et selvstendig krav om å sette dagsorden Nicolaisen med stor humor skaper en åpning.