ABOUT  VIDEO
Marianne Heier: Norsk Sokkel Speech (Roma)
At the hand-over of the sculpture Norsk Sokkel
Marianne Heier said some memorable words (norwegian only)


Marianne Heier åpningstale i Roma

The first Norsk Sokkel Award was handed over in Bergen Kunsthall 2001, video