WORK   2012
I wish I was a Song
- Music in Contemporary Art

National Museum of Art, Oslo

14.10.2012 - 20.01.2013

Nevin Aladağ, Dave Allen, Apparatjik and Autokolor, Fikret Atay, Tim Ayres, Johanna Billing, Christoph Brech, Catti Brandelius, Laura Bruce, Clegg and Guttmann, Sophie Clements, Phil Collins, Malin Elgan, William Engelen, Mohamed Ali Fadlabi, Graham Dolphin, Gilbert & George, Goodiepal, Dan Graham, Rodney Graham, Her Noise Archive, Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen (Complaints Choir), Idris Khan, Ragnar Kjartansson, Stian Eide Kluge, Erkki Kurenniemi, Jan Köchermann, João Ferro Martins, KILLL, Simon Dybbroe Møller, Bruce Nauman, Terje Nicolaisen, Camille Norment, Libia Castro & Ólafur Ólafsson, Susan Philipsz, Adrian Piper, Santiago Reyes, Michael Sailstorfer, Tom Sandberg, Wilhelm Sasnal, Félix González-Torres, Tori Wrånes, David Zink Yi.

Sången från Ingensteds

I musikens temporala föränderlighet och tekniska bemästrande finns någonting som tycks frångå det bestämda – antydd på olika sätt av denna kroppslösa röst, Atays ordlöst förtäckta estetik, och av Nicolaisens indifferenta kompetens som i likhet med Duchamp blottställer det absurda i viljan att uttrycka »sig själv« eller det komiska i all identitet och inte minst i att framträda som musiker överhuvudtaget. Kanske omfattar I Wish This Was A Song en önskan som aldrig kan gå i uppfyllelse.

Terje Nicolaisen tycks återuppfinna sig på I Wish This Was A Song. Utanför sina porträttmålningar, absurdistiska proposals och performances slumrar även en oanad musikalisk böjelse i Nicolaisens likaså absurda kompositioner, vilka hämtar lika mycket från Duchamp som från punkestetik. En kort presentation vidhäftar verken. Sorry beskriver en leda vid att vista vernissager medan låtens sentimentala pianoslinga framförs med ett sorgset svårmod: »I’m sorry that I didn’t go/ to the opening of your last show/ I’m sorry that I didn’t see/ the show about your autopsy/ I’m sorry that I didn’t know/ about the party after your last show,« kväder Nicolaisen. Lika korta som koncist konstaterande är de mekaniskt utförda låtarna, improvisatoriskt registrerade med en iPhone, återgivande konstvärlden på avstånd och en slags desintresserad kritik av den.

Tydligast blir denna tekniskt måttliga eller indifferenta kompetens i Nicolaisens tolkning av Robert Morris Blind Time Drawings. Inledd i början av 70-talet har skulptören, minimalisten tillika
konceptkonstnären Morris gjort en rad teckningar försedd med ögonbindel, där han tecknar efter en på förhand framställd instruktion; han gör en uppskattning av hur lång tid utförandet kommer att ta och skriver ner själva processen och den eventuella tidsförskjutningen bredvid teckningen. Nicolaisen sjunger en av dessa nedtecknade processer ackompanjerad av piano. Hans emotionella emfas vid tolkningen av Morris teckning gestaltar på ett motsvarande sätt vad Duchamps readymades uppmärksammar: det som i grunden utgör en bild. Om Morris »blinda tid« frammanar tidens hålrum eller vad Deleuze kallade för den rena optiska perceptionen, uppvisar Nicolaisens mekaniska och haltande uppförande, som om han för första gången läser texten, det som utgör musik genom en performativ readymade. Via spillet mellan texten och rösten strömmar den ohörda tiden.

Joni Hyvönen, Sanger från Ingenstans, Vagant 4.april 2013 (excerpts)Nevin Aladağ, Dave Allen, Apparatjik and Autokolor, Fikret Atay, Tim Ayres, Johanna Billing, Christoph Brech, Catti Brandelius, Laura Bruce, Clegg and Guttmann, Sophie Clements, Phil Collins, Malin Elgan, William Engelen, Mohamed Ali Fadlabi, Graham Dolphin, Gilbert & George, Goodiepal, Dan Graham, Rodney Graham, Her Noise Archive, Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen (Complaints Choir), Idris Khan, Ragnar Kjartansson, Stian Eide Kluge, Erkki Kurenniemi, Jan Köchermann, João Ferro Martins, KILLL, Simon Dybbroe Møller, Bruce Nauman, Terje Nicolaisen, Camille Norment, Libia Castro & Ólafur Ólafsson, Susan Philipsz, Adrian Piper, Santiago Reyes, Michael Sailstorfer, Tom Sandberg, Wilhelm Sasnal, Félix González-Torres, Tori Wrånes, David Zink Yi.

Live appearances: Apparatjik and Sølvguttene, Diamanda Galas and KORK, KILLL, Oslo Complaints Choir and Georg Wadenius, Cikada, Olaf Nicolai and Stuttgart Neue Vocalsolisten and Tetine (Brazilian slam-dunk duo), Tori Wrånes, Camille Norment, Catti Brandelius.

Installation view EUROPALS (UNPLUGGED)


LIST OF WORKS TERJE NICOLAISEN

Please click links to listen


Las Degas Cover 10’’ (2004)
Ink and Watercolor on paper, Found vinyl record.

Selfportrait (Warhol) (2012)
Oil on canvas Withdrawn! To be Replaced

Sorry (2012)
Sung onto an improvised piano, remixed with electric piano, 2:08 min

Europals: Reclaim The Chorus (2010)
Ink, watercolour, Goldleaves and found frame.

The Relevance Of The Shed (2012)
Notebook text sung onto a live recorded Mellotron sequence, 01:21 min

Untitled (OK OK OK) (2008)
Ink on paper mounted on board.

Composition 20th May 2011 (2011)
Improvisation on a brand new electric piano, 03:47 min

Robert Morris 1962 (2012)
Morris text from Blind Drawing (1973) on improvised melody, 01:15 min

Robert Morris 1962 Lyrics (2009)
Inkjet print on paper, 210 x 297 mm

Hans Hartung (2012)
Lyric sung directly into PC on found phone recording, 00:54 min

Untitled (Project nr. 34-35 HOK)
Padding and ink on canvas, 1500 x 1000 mm

Pavillion (Panasonic) (2006)
Found carboard waiste and paperclip, dimmensions variable

Installation view National Museum 2012
Installation view National Museum 2012
Meditation in front of Robert Morris Blind Drawing 1962 at Henie Onstad Art Centre
Robert Morris 1962 Lyrics