WORK  2014
2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  theartist  terjenicolaisen  
Norsk Sokkel 20014 - Ambassadeboligen i Roma
16.01.2014

16. januar i år avduket kunstner Terje Nicolaisen skulpturen NORSK SOKKEL i hagen ved ambassadeboligen i Roma. Skulpturen er hugget etter kunstnerens egne fysiske mål i nasjonalbergarten norsk larvikitt (svart og blank som nordsjøoljen selv), og bærer verkstittelen inngravert på fronten. I tillegg består prosjektet av en liten utgave av samme steinskulptur plassert på et anretningsbord inne i boligen, og en innrammet tekst på norsk og italiensk.

Verkets tittel NORSK SOKKEL er naturligvis et ordspill, med umiddelbar assosiasjon til det norske oljeeventyret. Oljeproduksjonen er Norges viktigste industri, grunnlaget for norsk økonomi slik vi kjenner den i dag. Men gjennom dette verket stiller kunstneren spørsmål ved hva det er som fremmes gjennom norsk utenrikstjeneste. Hva er det som er ’norsk’? Oljen? Fjellene og fjordene? Laksen? Hva var vi før vi ble oljenasjonen Norge? Hva er det egentlig som er grunnlaget for det norske VI-et? Og hva betyr norsk tilstedeværelse i det ekstremt kulturhistorisk mettede Roma?

Verket er spesialprodusert for ambassadeboligen, men det er også en videreføring av et prosjekt Nicolaisen har drevet i mange år. I 2001 delte han for første ut gang den litt tvilsomme "Norsk Sokkel Award". Siden har den med ujevne mellomrom blitt tildelt ’aktører i kunstlivet som har gjort noe viktig og bra for norsk kunstliv, spesielt hvis dette har hjulpet Terje Nicolaisens karriere’ . Det som i utgangspunktet ser ut til å være en utmerkelse, viser seg altså å være en utspekulert måte å fremme Nicolaisens eget kunstnerskap på. Med denne åpenbart korrupte holdningen ønsker kunstneren å undergrave kulturelle utmerkelser med skjult agenda.

Skulpturen i hagen i Roma er en slags ’original’ i denne sammenhengen. Alle mottakerne av "Norsk Sokkel Award" får en liten modell av denne større skulpturen, som dermed knytter hele Norsk Sokkel-prosjektet til Roma som opphav og utgangspunkt for norsk kunstproduksjon.

Kunstprosjektene er et av i alt åtte prosjekter, som realiseres under kunstordningen for statlige leiebygg og eldre statsbygg i 7. tildelingsrunde 2011-2013. De andre prosjektene er Unni Gjertsen/Vox Oslo, Victor Lind/Embetsboligen Haag, Mette Hellenes/Nødmeldingssentralen Drammen, Øyvind Brandtsegg/Statens kartverk Hønefoss, Jesper Alvær og Lutz-Rainer Müller/AHUS BUP ungdompsykiatrisk poliklinikk Jessheim, Børre Sæthre/Luftfartsverket Bodø og Lara Almarcegui/Direktoratet for naturforvaltning Trondheim

Kontaktinfo til kunstkomitéen:
Marianne Heier, kunstkonsulent i KORO
Ole John Aandal, kunstkonsulent i KORO
Merete Røstad, kunstkonsulent i KORO

Photo: Ole John Aandal