WORK   2016
Paintings 2016
SOLOSHOW AT KUNSTNERFORBUNDET
9th of June - 10th of July 2016

Paintings 2016 / MALERIER 2016

Review in Klassekampen Wedn 15th june 2016 (see image norwegian only)

Also mentioned by Kåre Bulie in D2 magazine
08.08.16 in an article about painting today

According to Kunstnerforbundet 3000 visitors saw the exhibition

Kunstnerforbundet er stolte av å presentere Terje Nicolaisens utstilling Malerier 2016 i overlyssalen. Nicolaisen vil vise en serie nye malerier. Utstillingen er en hommage til maleriet, til det tradisjonelle oljemaleriet på lerret. I Nicolaisens ånd er bildene rike på innfall, absurditeter, alvor, stilarter og ekspressive gester. Motivene spenner fra det figurative til det abstrakte, fra komplekse figurfremstillinger til repetitive mønstre eller ornamenter. Portrettet utgjør en kjerne i utstillingen, Nicolaisen portretterer alt fra kjente personer til imaginære figurer, der aviser, tidsskrift og bøker virker som underlag.

Nicolaisen er kjent for sine konseptuelle tegninger der han behandler både kunstverden og hverdagslivet. På en presis og slående måte har han tatt for seg alt fra bystrukturer, utopier, museer, atelieret og kunstneres vilkår. Hans tidligere Proposals innebar, slik tittelen indikerer, forslag til kunstverk, utstillingsrom, byplaner etc. Produksjonen av forslag, planer og utkast skaper et uendelig handlingsrom og kommentarfelt.

Nicolaisens kunstpraksis manifesterer seg i ulike medier som maleri, tegning, tekst, bøker, performance og musikk. Utstillingen i Kunstnerforbundet er hans største presentasjon av maleri til nå. Med utgangspunkt i oljemaleri på lerret utfoldes et vidt malerisk register, hvor stilarter og motivtilfang blandes. Det er en hengiven visuell grammatikk som utforsker maleriets mulighet til å formidle både det sette og det forestilte. Blikket kan vandre mellom visuelle korrespondanser, eksempelvis fra et gridmønster i blått og hvitt med rennende maling, til et interiør med bord og rutemønstret duk. Slik spilles ulike maleriske oppgaver opp mot hverandre og synliggjør maleriets evne til å gripe både kunsten og verden rundt oss. Selvportrett med palett viser kunstneren i sitt atelier med en vinylplate som palett. Et klassisk motiv der maleren er stilt ovenfor oppgaven det er å male. Paletten bygger her bro mellom Nicolaisens ulike praksiser. Kunstnerportrettet som selvfremstilling skriver seg inn i en tradisjon som på grunnleggende vis tematiserer verkets tilblivelse, kunstnerrollen, atelieret og omgivelsene som danner rammen rundt verket og kunstproduksjon.

Nicolaisen adresserer disse problemstillingene på en tankevekkende og tilforlatelig måte. Utstillingen er kjennetegnet av en visuell intensitet. Kunstneren ikke har lagt bånd på seg selv, men har vært lydhør for alt som kan skje i møte med maleriet. Dette er en overskuddspreget og overbevisende utstilling fra en kunstner som stadig leverer verk som fester seg i vår bevissthet.

Terje Nicolaisen (f. 1964) er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen og Kunstakademiet i Trondheim. Han har en rekke utstillinger bak seg blant annet på Henie Onstad Kunstsenter, Tegnerforbundet, Kunstnerforbundet, Galleri Riis og Bergen Kunsthall. Han er kjent for sitt engasjement i Tegneklubben og har deltatt på en rekke gruppeutstillinger. Nicolaisen har også utgitt et stort utvalg bøker, artist books og musikk. Han er innkjøpt til flere private og offentlig samlinger.

Les Ingvild Krogvik tekst Utopia as a critical tool
Teksten ble utgitt i publikasjonen “Supplementary Notes 1994 – 2011 on Selected Proposals 1995 – 2005” som kom ut i forbindelse med Nicolaisens utstilling på Henie Onstad Kunstsenter i 2011.

Selfportrait with Palette (2016), Oil on canvas. Courtsey of Erik Anker
Tracy Emin (2016), Oil on canvas
Agnes Overmalt (2016), Oil on canvas. Courtsey of Kai Johnsen
Fra Atelieret (2016), Oil on canvas. Courtsey of Kai Johnsen
Stilleben Riis (2016), oil on canvas
The Eyes Of Patience Escalier (2016), oil on canvas
Untitled (Hest) (2016), oil on canvas