WORK   2013
Tegneklubben - HIFILOFI - WTF
KINOKINO Senter for Kunst og Film, Sandnes, Norway

13.06.2013 - 18.08.2013

...Together they get to draw five times as much......


Kari Skippervold

Tegneklubben er klubben vi alle ønsker vi var medlem av. Se for deg fem voksne karer som møtes jevnlig for å tegne i fellesskap over en tekopp. Kan det bli noe triveligere? Samtidig er Tegneklubben langt mer enn en koseklubb. Paul Dring, Terje Nicolaisen, Ulf Verner Carlsson, Martin Skauen og Bjørn Bjarre har alle satt sitt preg på den norske kunstscenen gjennom sine egne individuelle kunstpraksiser, men når de går sammen forsvinner de fleste sperrene og alt fra det mest syrete vissvass du har sett til den skarpeste institusjonskritikken blir satt på papir. De forsøker å finne det magiske balansepunktet hvor alt er ukontrollert og kaotisk, og hvor enn de går etterlater de seg en sti av tegninger. Sammen får de tegnet fem ganger så mye og eierskapet til tegningene ligger hos gruppen som helhet. I mellomrommet mellom disse fem individene vet ingen hva som kan skje. Inkludert dem selv.

Kari Skippervold

- Tegneklubben Shows

The Drawing Club is the club we all wish we were a member of. Imagine five adult guys meeting regularly to draw together over a cup og thea. Could it be more pleasant? At the same time, the Drawing Club is far more than a cuddly club. Paul Dring, Terje Nicolaisen, Ulf Verner Carlsson, Martin Skauen and Bjørn Bjarre have all made their mark on the Norwegian art scene with their own individual art practices, but when they meet together, most of the mental obstructions disappear, and everything from the most acidic whitewash you have seen to the sharpest institutional criticism is put on paper. They try to find the magical balance where everything is out of control and chaotic. Wherever they go they leave a trail of drawings. Together they get to draw five times as much and the ownership of the drawings lies with the group as a whole. In the space between these five individuals, no one knows what can happen. Including themself
 
Kari Skippervold