WORK  theartist
2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  theartist  terjenicolaisen  

Portrett av kunstneren som bedrift

Solo in Tegnerforbundet, Oslo

Portrait Of The Artist As Entrepreneur

03.04.2014 - 04.05.2014